Pravilnici

Obrasci

Prijevodi

Drugi dokumenti

Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski kajakaški savez kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom kajakaškom savezu.

Odlukom Hrvatskog kajakaškog saveza službenikom za informiranje imenovan je Vinko Mijočević. Kontaktirati ga se može na tel. 098 994 3088 / 01 4554-014 ili e-mail: vinko.savez@gmail.hr. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HKS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pronaći OVDJE.

Dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Zahtjev za dopunu informacija

Godišnja izvješća:

Kontaktirajte nas

Poveznice

Pravilnici
Obrasci
Prijevodi
Drugi dokumenti
Pristup informacijama